HOME > 커뮤니티 > 행사안내
    
LG전자 PL WORKSHOP
관리자 [master]   2009-12-08 오후 5:47:21 4849
LG전자 PL WORKSHOP
 
 
 
일시 : 2009년 12월 11일(금) 09시~18시까지
 
장소 : 로고스센터 2층 201호
 
인원 : 48명
(IP : 115.91.233.195)
  (주)조은 INS 직원워크샵 (2009-12-08 오후 5:52:00)
  바이에코리아 부서워크삽 (2009-12-08 오후 5:45:19)
 
       

번호 제목 이름 날짜 조회
      예약현황에 대해서는 전화문의로 대체합니다.     관리자     2018.01.10     1717  
      [공지사항2013/06/03]     관리자     2013.06.03     5496  
      로고스 영어 뮤지컬 "나의 라임오렌지나무" 단원 모집안내 (2)     관리자     2010.03.23     12975  
  41     극동방송 공개방송 안내     관리자     2010.03.23     8337  
  40     어버이날을 맞이한 경기민요 공연안내     관리자     2010.03.20     8233  
  39     서울삼일교회     관리자     2010.03.20     9089  
  38     13기 아버지학교     관리자     2010.03.20     6262  
  37     설교혁신 세미나     관리자     2010.01.13     4823  
  36     아버지학교 신청하세요~!!!     관리자     2010.01.13     4959  
  35     인천공항교회     관리자     2009.12.08     6029  
  34     합동신학대학원 수련회     관리자     2009.12.08     5077  
  33     리더쉽 워크샵     관리자     2009.12.08     4736  
  32     (주)조은 INS 직원워크샵     관리자     2009.12.08     6786  
      LG전자 PL WORKSHOP     관리자     2009.12.08     4850  
  30     바이에코리아 부서워크삽     관리자     2009.12.08     4733  
  29     노인 일자리 사업단 평가회     관리자     2009.10.30     4788  
  28     지역아동센터 교사 감수성 향상을 위한 교육 2번째     관리자     2009.10.30     4755  
  27     극동방송 주관 "목회자 MBA & 리더십 세미나" (2)     관리자     2009.10.24     4588  
  26     행복한 교사세미나 (2)     관리자     2009.10.22     4576  
  25     중외제약 메디컬 실 워크샵     관리자     2009.10.15     4764  
  24     k-cdi 아동발달검사 work shop     관리자     2009.10.15     4911  
  23     한국HP 세미나     관리자     2009.10.15     4518  
  22     제17호 호산나 오케스트라 발표회     관리자     2009.10.15     5988  

    01 02 03